Publicare carte de calitate
Editura NOBILIS îţi editează şi îţi tipăreşte cartea. Îţi acordăm ISBN şi descriere CIP. Cartea ta va deveni un obiect de artă.
Publici în câte exemplare vrei!
Publicăm poezii, proze scurte, romane, eseuri, jurnale, memorii, amintiri. Cartea va apărea fără greșeli de ortografie, va fi corectată, iar coperțile vor avea un aspect estetic deosebit. Ținem foarte mult la aspectul textului în pagină, la estetica paginii de carte și la frumusețea copertei. Nu admitem erori, nu publicăm cărți cu greșeli ortografice sau tehnice, indiferent de presiunile exercitate de către autori sau tipografi.
După primirea CIP-ului şi a bunului de tipar, lucrarea ta va fi publicată în condiții grafice de excepție.
Publicăm carte numai cu ISBN şi descriere CIP!
• publicăm cărți începând cu 50 de exemplare minim;
• termenul de apariţie este scurt (20 – 25 de zile);
• publicare carte în cele mai bune condiții editoriale și financiare.
PUBLICARE CARTE. PUBLICARE TINERI SCRIITORI. DEBUT EDITORIAL!